Ösztöndíj rendszer

Kategória: Uncategorised Módosítás: 2021. szeptember 01. szerda Megjelent: 2020. október 13. kedd

 2021/2022-es tanév

Jogszabályi háttér

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

A   12/2020.   (II.7.)   Korm.   rendelet   a   szakképzésről   szóló   törvény   végrehajtásáról (továbbiakban: Szkr.) 170 §-a alapján az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, 167 400 Ft.

Az Szkr. 171 § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege

  1. a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 5%-a (8370 Ft), a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 10%-a,
  2. a          szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
  3. ba) 5%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
  4. bb) 15%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
  5. bc) 25%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
  6. bd) 35%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28. napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Jogosultság megállapítása

A 2021/2022-es tanévben szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki

 

Találatok: 1729