2016-tól szakgimnáziumi kerettanterv szerinti oktatás

Kategória: Rólunk Módosítás: 2017. február 16. csütörtök Megjelent: 2017. február 16. csütörtök

Tisztelt Szülők és Tanulók!

Gyermekük intézményünkben 2016. szeptember 1.-vel a 9. évfolyamon a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján kezdte meg szakgimnáziumi tanulmányait.

 

A tanulónak 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés esetén:
- a 10. évfolyam után 140 óra,
- a 11. évfolyam után 140 óra,összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie.


Érettségire épülő, 2 évfolyamos képzés esetén:

- a 13. évfolyam után 160 óra összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt vennie

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a gépészet és az egészségügy ágazatban tanulókra vonatkozik.

A gyakorlati képzésen való részvétel kötelező!

Fiatalkorú tanuló esetében a képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

Az összefüggő nyári gyakorlatokról hiányozni nem lehet.

(Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. Szakképzési törvény 39. § (4) szerint)

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló munkanaplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve. A napi elvégzett feladatokat a munkanaplóban vezeti a tanuló, az elvégzést igazolja a gyakorlatot irányító személy.

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb az adott év augusztus 25-ig eljuttatja a munkanaplót az iskola titkárságára.

A gyakorlat teljesítése

Kivételes esetben lehetőség van a szakmai gyakorlat teljesítésére a szülő által keresett munkahelyen, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, cégeknél (www.isziir.hu honlapon „gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása” menüben kereshető)

A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére együttműködési megállapodást kell kötni.

 

Találatok: 8638