2016 előtti szakközépiskolai oktatás szerint

Kategória: Rólunk Módosítás: 2017. február 16. csütörtök Megjelent: 2015. január 22. csütörtök

 Tisztelt Szülők és Tanulók!

Gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdte meg szakközépiskolai tanulmányait.

A tanulónak
- a 10. évfolyam után 105 óra,
- a 11. évfolyam után 140 óra,
- a 13. évfolyam után 160 óra, összefüggő szakmai gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie.

 

A gyakorlati képzésen való részvétel kötelező!

Fiatalkorú tanuló esetében a képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

 

Az összefüggő nyári gyakorlatokról hiányozni nem lehet.

(Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).

 

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. Szakképzési törvény 39. § (4) szerint)

 

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló munkanaplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve. A napi elvégzett feladatokat a munkanaplóban vezeti a tanuló, az elvégzést igazolja a gyakorlatot irányító személy.

 

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2016. augusztus 25-ig eljuttatja a munkanaplót az iskola titkárságára.

 

A továbbhaladás feltétele

A 10. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 11. évfolyam megkezdésének a feltétele a 105 órás összefüggő gyakorlat elvégzése.
A 11. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 12. évfolyam megkezdésének a feltétele a 140 órás összefüggő gyakorlat elvégzése.
A 13. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 14. évfolyam megkezdésének a feltétele a 160 órás összefüggő gyakorlat elvégzése.

 

A gyakorlat teljesítése

Kivételes esetben lehetőség van a szakmai gyakorlat teljesítésére

·         a szülő által keresett munkahelyen, vagy

·         a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, cégeknél (www.isziir.hu honlapon „gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása” menüben kereshető)

 

A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére együttműködési megállapodást kell kötni.


 A Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola gépgyártástechnológiai technikus 19 tanulója a 160 órás nyári gyakorlatát a Büttner Kft-nél dolgozta le. Nagyobb részük tanműhelyben a cégtől vállalt munkákon végzett marás és esztergályos feladatokat. A munkafeladatok teljes mértékben megfeleltek a szakma általános tantervi követelményeinek. Komplett gyártmány elkészítéséhez szükséges valamennyi műveletet el kellett végezni. Az előgyártmányok átvétele, nagyolási és simítási technológiák elméleti gyakorlati kidolgozása, megtervezése, és kivitelezése is a feladatok közé tartozott. Valamennyi elkészített munkadarab megfelelt az szabványban előírt minőségi követelményeknek. A végső műveleteket, sorjázás, konzerválás, MEO ellenőrzést is a tanulók végezték. A kilencedik évfolyamos gépész szakos tanulók is a tanműhelyben tevékenykedtek, Ők besegítettek 70 órában a „nagyobb” tanulótársaiknak, és a kézi megmunkálás alapműveleteit gyakorolhatták a munkafeladatokon. Három tanuló dolgozott a TMK-ban, gépkarbantartást, kisebb javításokat végeztek az ott dogozók felügyelete alatt. A CNC műhelyben és a MEO-ban öten „élesben” végezték négyhetes nyári gyakorlatukat.

Általánosságban elmondható, a diákok felelősséggel végezték munkájukat, nem volt munkahelyi fegyelmezetlenség, pontosan jelentek meg munkakezdésre és a munkarendet minden tanuló betartotta.


         

         

         

 

Találatok: 7649